Om/About Anna-Stina

anna-stina-yogaFor an english version, please scroll down!

Jag heter Anna-Stina Gerdin och är född 1967 i Lindesberg, Västmanland. Som liten följde jag med min mormor på hennes kvällskurser och fick på så sätt lära mig olika hantverk. Tidigt blev jag trygg med mina händer och att jag kunde skapa med dem.

Jag är utbildad lågstadielärare och har parallellt med det pedagogiska arbetet alltid skapat. Under lång tid var det silversmide som intresserade mig men sedan 1999 är det måleri som är min starkaste uttrycksform. Jag har gått kurser i olika tekniker och har studerat för flera konstnärer, främst Curt Källman som under sin levnadstid skapade Vedic Art och under många år höll föreläsningar och gav handledning till mig och många andra, men det är genom mitt eget utforskande som jag har hittat en teknik som jag anser vara min egen. Sedan 2008 målar jag på deltid och 2010 fick jag en egen ateljé där jag även leder målarkurser för barn och vuxna. Mitt konstnärliga skapande utgår ifrån en impuls, en idé. Ofta kan jag bära på en idé väldigt länge innan jag börjar måla. Det kan vara ett material eller en tanke om att förena eller förstå något särskilt som ger impulsen till en tavla. Jag inspireras av material med olika struktur och arbetar med flytande färg för att göra avtryck av de olika strukturerna. Jag fascineras av hur färgblandningar flyter ihop och hur olika saker ger sina avtryck på duken.

Med min konst vill jag förmedla en känsla och ge tid till eftertanke. Min konst kräver att du stannar upp och låter ögat vila en stund. Då djupnar seendet och nya möjligheter framträder. Jag är medlem i Svenska konstnärsförbundet.

Kontakta mig:
annastina.gerdin@gmail.com
eller  070 656 73 57.

In English:

My name is Anna-Stina Gerdin, born 1967 in Lindesberg, Sweden. As a child I had the opportunity to join my grandmother when she took evening classes in crafts. At early age I trusted my ability to create things with my hands.

My profession is teaching and in my spare time I have always been creative. For a long period of time metalwork and jewelry was my biggest interest but since 1999 painting is my art form. I had taken many different art classes and studied for different artists, foremost Curt Källman who during his lifetime created Vedic Art and for many years lectured and guided me and others, but it is by my own experiments with different techniques that I have created a style that I see as my own. Since 2008 I paint part-time and in 2010 I got my own studio where I also teach art to children and adults. My creative artwork starts from an impulse, an idea. From time to time I can think about an idea for a long time before I start painting. The idea can be about a certain material, a desire to connect, or understand something which gives me the impulse to create a painting. I get inspiration from things with different structure and I use liquid acrylic colors, pouring it on the canvas to get imprints from the structures. I’m fascinated by how the colors blend and how different things set their footprints on the canvas.

My art requires that you stay for a while, and that you let your mind reflect on what you see; your vision will deepen and new possibilities will appear.

Feel free to contact me:
annastina.gerdin@gmail.com or +46-70 656 73 57.

Leave a Reply