Kurser/Courses

For an english version, please scroll down!

Så här är kursverksamheten för mig. Att leda kurs är att sätta ord på sin kunskap. Ett språk för att förtydliga skapelseprocessen. Att flytta ut skapelseprocessen från det inre till det yttre och att slutligen se processen speglas i någon annan. Att se andra upptäcka sin egen inre skapare och att ge verktyg för att andra ska hitta sin egen stil och sitt eget språk fyller mig med glädje, vördnad och ödmjukhet. Vedic Arts principer för skapande föder hela tiden fram nästa steg.

sommar och höst 2012 181

Vedic Art bygger på en muntlig, gammal tradition där grundtanken är att alla har en egen drivkraft, sin egen väg, sitt språk, sitt uttryck och sin inre skapare. Genom de olika stegen i kursen får man testa olika infallsvinklar till skapandet och kan på så sätt sin egen uttrycksform. För mig som kursledare är det en fröjd att se så många uttryck, så många stilar, så många unika skapare. I min ateljé ställer vi inte upp några stilleben som ska målas av, vi strävar inte efter att avbilda perfekt. Vi strävar efter att var och en ska hitta sin egen stil, sitt eget uttryck. Att alla ska måla på det sätt som inspirerar och ger dem frihet och tillfredställelse.

Under kursen får du testa olika sätt att närma dig en tavla. Du prövar olika infallsvinklar av en bild och reflekterar över vilket verktyg som passar dig bäst just nu. Att jag säger just nu är för att ingenting är beständigt; Det som gäller just nu är just nu i ögonblicket. Nästa vecka kan det vara något annat som tilltalar dig mer, som fyller dig med skaparglädje och inspirerar dig.

In English:

To me teaching is a way to express my knowledge. A language to be able put words to the process. To transform my own creativity to something that another person can sense, test and finally understand. It gives me great pleasure to see the process reflected in someone else. To get the opportunity to see another person discover their own inner drive and to give the tools so that they can find their own way of expression fills me with great joy, humbleness and respect. The Vedic Art principles for creativity help reaching the next step. Vedic Art is an old tradition that says that everyone has their own drive, their own way, their own expression and inner creator. Through the different steps in the course you are able to try different approaches of creative work and through that find your own expression. It fills me with great joy to see so many types of expressions, so many styles, and so many unique creators. In my studio we don’t strive for perfect replication. We strive for everyone to find their own style and way to express themselves. I want everyone to paint in a way that inspires them and that gives them a feeling of freedom and fulfillment. During class you will approach a painting from different aspects. You test different techniques and reflect upon what is your favorite right now, in this very moment. Next week it can be something different that fills you with joy and inspires you.

Leave a Reply